Blog – Knopen doorhakken

Knopen doorhakken - Header smal - DEF

‘Een leidinggevende hakt geen knopen door’

En daar zitten we dan. Het hele team en ik in één ruimte. De discussie gaat over het wel of niet door laten gaan van een bijeenkomst. Voorstanders brengen standpunten in over het belang van het samen zijn, tegenstanders brengen standpunten in over het vele werk dat nog gedaan moet worden dat echt niet kan wachten. Impasse.

En dan kijkt het team, inclusief leidinggevende naar mij als coach. Of ik even een keuze wil maken wat we nu gaan doen. En hoe verleidelijk is het daarin mee te gaan, omwille van de tijd.

Zomaar en willekeurig voorbeeld uit mijn dagelijkse praktijk waarbij mijn interventies zowel het team als ook de leidinggevende raakt in de ontwikkeling die zij hebben door te maken. Dit team streeft er naar om veel meer vanuit gezamenlijkheid te werken en wil het patroon dat ieder voor zich werkt, doorbreken.

Vaak maak ik mee dat bij dit soort ongemakkelijke situaties waar teamleden niet kunnen komen tot een gedragen besluit, de leidinggevende de knoop toch doorhakt. Op zichzelf helemaal niks mis mee, maar wel als de ambitie is dat men in gezamenlijkheid wil leren werken.

En dus wijs ik het team op het patroon wat zich voordoet, op het appèl dat ze doen op de leidinggevende. Er wordt gezucht en gesteund. Het gesprek hierover roept veel ongemak op. Maar ongemak is nodig om met elkaar nieuwe patronen te ontwikkelen.

De rol van de leidinggevende is cruciaal. Kun je als leidinggevende zien dat je ze niet de opdracht geeft: “regel het zelf maar, jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk”. Nee, het gaat erom dat je ze als leidinggevende ‘leert’ hoe je dit lastige proces van besluitvorming op een passende wijze doorloopt met elkaar. Je ondersteunt ze om bij elkaar te onderzoeken waar de ruimte zit. Welke toevoegingen belangrijk zijn voor tegenstanders van een bepaald voorgenomen besluit om zo tot een meer gedragen besluit te komen. Je doet voor wat ze, hopelijk, over een tijd zelf als vaardigheid kunnen toepassen.