Blog - Header Eigenaarschap - smal2

Soms ontvouwen dingen zich gewoon voor je ogen.

Zo denk ik voortdurend na over waarom het soms wel lukt mensen mee te krijgen in veranderingen of verbeteringen en andere keren niet. Nu kunnen we daar allemaal natuurlijk wel een aantal redenen voor aandragen, maar laatst kwam een belangrijke reden op één en dezelfde dag als op een presenteerblaadje voorbij: De rol van leidinggevenden. De mate waarin zij aanwezig en deelgenoot zijn van de verbetering is cruciaal.

Even terug naar het voorbeeld van die dag.

Plaats van handeling: een industriële opdrachtgever en een aannemer die gezamenlijk werken aan het continu verbeteren van hun werkprocessen. Eigenlijk maakt de bedrijfstak niet zoveel uit, het is namelijk een vrij universeel gegeven.

Die ochtend kwam een verbeterteam bij elkaar om te zorgen voor een betere scope voor een onderhoudsbestek. Een onduidelijk bestek levert immers allerhande vragen en daarmee vertraging in de uitvoering. Bovendien kan een onduidelijk bestek ertoe leiden dat de aannemer aannames doet en daardoor het werk niet helemaal naar wens uitvoert.

Het verbeterteam, met mensen vanuit de opdrachtgever en vanuit de aannemer kwam vrij snel terzake en wist ook vrij vlot verbeteringen door te voeren in het werkproces. Vervolgens kozen zij de eerstvolgende onderhoudsklus waarop de verbeterde werkwijze voor het eerst toegepast zou worden. In de dagen daarna voerden zij al direct de eerste concrete acties uit en planden zij nog een paar vervolgacties.

Diezelfde middag kwam een ander verbeterteam bijeen, ook weer met mensen van de opdrachtgever en van de aannemer. Dit team ging aan de slag met het verbeteren van het constructieproces. Ook hier kwamen de verbeteringen vrij gemakkelijk tot stand en was er voldoende bereidheid om concrete afspraken te maken. Geen van die activiteiten zijn echter nog uitgevoerd.

Het verschil?

In de eerste bijeenkomst waren de leidinggevenden van zowel de opdrachtgever als de aannemer kort aanwezig en namen ter plekke besluiten. Voor de tweede bijeenkomst waren de leidinggevenden natuurlijk ook uitgenodigd . . . maar uiteindelijk niet komen opdagen. En dan werkt het dus niet.